top of page

Kozmik Enerji Frekansları Çalışma Prensipleri

Güncelleme tarihi: 28 Şub 2022
Kozmik Enerji (Cosmoenergetica) frekanslarıyla çalışmak için öncelikle uyumlanma sürecinden geçmek gereklidir. Eğitmenler yeni başlayanların enerji bedeni üzerinde daha önce uyumlandıkları enerji alanlarını güçlü bir şekilde yoğunlaştırarak, kişinin bilinçaltının bilgi matrisine ilgili enerji-bilgi frekanslarını ve mekanizmayı tanıtırlar. Bilinçaltının bilgi matrisi harekete geçtiğinde uyumlanan kişi alanın enerji yapısı ile değişime başlar ve enerji-bilgi alanını kullanabilir duruma gelir.


Kozmik Enerji frekansları belirli bir tonda salınan doğal kaynaklı alanlar veya elektromanyetik dalgalardır. Fizikte bulunan Dalga-parçacık ikiliği teorisi hareketlerini frekanslar sergiler. Dalga-parçacık ikililiği teorisi tüm maddelerin yalnızca kütlesi olan bir parçacık değil aynı zamanda da enerji transferi yapan bir dalga olduğunu gösterir. Enerji-bilgi yapıları olarak frekanslar aynı anda hem parçacık hem de dalga(alan) şeklinde görüntülenebilir. Bu, maddenin doğasına ilişkin klasik teorilerin yerini alan kuantum mekaniğinin merkezi bir kavramıdır. Bazı fenomenler dalga karakterini vurgularken bazı fenomenler parçacık karakterini gösterir. Dualite fikri ışığın doğasıyla bağlantılı olarak ortaya çıktı ve kavramı genelleştiren Louis de Broglie oldu. Kuantum mekaniğinde ışık, klasik anlamda ne bir dalga ne de bir parçacık olarak kabul edilir, ancak kesin bir sınırlama olmaksızın ikisinin birliğidir.


Elektromanyetik ve ışık dalgaları dahil olmak üzere bir dalganın polarizasyonu, dalganın, titreşimlerin (dalgalanmaların) meydana geldiği belirli tercih edilen yönlere (düzlemler) sahip olması durumunda kendini gösterir. Doğrusal polarizasyonda, alanlar yalnızca bir yönde salınır. Dairesel veya eliptik polarizasyonda , alanlar dalga hareket ettikçe düzlemde sabit bir hızda döner. Döndürmenin iki olası yönü olabilir. Alanlar dalga hareketi yönünde sağ veya sol dairesel polarizasyon olarak adlandırılır.


Kuantum mekaniğine göre elektromanyetik dalgalar, foton adı verilen parçacıkların akışları olarak da görülebilir. Bu şekilde baktığımızda bir elektromanyetik dalganın polarizasyonu, fotonların spinleri olarak adlandırılan kuantum mekaniksel özelliği tarafından belirlenir.


Kozmik Enerji frekansları da Burulma Alanları teorisine göre ,belirli bir yönde ( sağ veya sol) bir girdap gibi dönen enerji akışları veya parçacık yığınları (bunlara neutrino diyebiliriz) şeklinde çalışırlar.Yukarıdaki resimde de görüldüğü üzere frekanslar sağ veya sol dairesel polarizasyon şeklinde çalışmaktadırlar. Enerji-bilgi frekansları geleneksel olarak eksi işaretiyle ve artı işaretiyle bölümlenmiştir. Alkali ya da asidik yapıya sahip olan su gibi düşünebiliriz. Alkali yapıya sahip olan su canlandırmak ve iyileştirmek için (+ işareti ya da sağa dönüş), asidik yapıya sahip olan su ise temizlemek ve arındırmak için (- işaretli ya da sola dönüş) kullanılır.
* Bu bölümde kaynakça olarak Petrov’un öğrencisi Sayın Veaceslav Gurschi’nin yazılarından alıntılanma yapılmıştır


Son Yazılar

Hepsini Gör
Yazı: Blog2 Post
bottom of page