top of page

Çakralar - Vücudumuzun Enerji Merkezleri Nelerdir ? Nasıl Çalışırlar ?

Güncelleme tarihi: 10 Mar 2022


Çakralar (Chakra) Sanskritçe tekerlek ya da daire anlamına gelen bir kelimedir. Çakralar bedenimizde belirli bölgelerde bulunan ve dairesel dönüş yaparak dışarıdan akan enerjiyi vücudumuza alınmasını sağlayan enerji merkezleridir. Vücudun birkaç santim dışında bulunan bu enerji merkezleri temel olarak yaşam için gerekli enerjiyi ve etkileşimi sağlar.


Gezegenimizde hem dünyasal hem de kozmik kökenli enerji akışları bulunmaktadır. Güneş’ten gelen fotonlar, dünyasal gazlar, neutrinolar bu enerjilerin temelini oluşturur. İnsanlarda yaşam için gerekli olan bu enerjisel akımları çakralar aracılığıyla alır. Bu akımların salınımı (titreşimi) vücudumuzdaki organların titreşimleri ile aynı frekansta ise pozitif etki değil ise negatif etki oluşturabilir. İşte bu nokta da çakralar devreye girer ve dışarıdan gelen enerji akımlarını organlar için gerekli olarak salınıma ayarlama görevi üstlenirler. Aynı şekilde de dışarıdan gelen ve kullanılan enerji daha sonra dışarıya verilir.


Çakralar vücudumuzda yedi farklı noktada bulunur ve her birinin üstlendiği rol diğerinden farklıdır. Çakralar belirli bir titreşimde çalışmalıdır. Fazla çalışması da az çalışması ya da hiç çalışmaması da insanlar için negatif etki yaratır. Çakraları bir müzik aleti gibi düşünürsek doğru akort edilmeyen bir müzik aleti nasıl ki yanlış ses verirse, doğru akort edilmemiş çakralar da insan ruhuna ve bedenine negatif etki yaratır.


1. ÇAKRA - KÖK ÇAKRA - MULADHARA: Genital organlar ve anüs bölgesi arasında yer almaktadır. Toprak enerjisini vücudumuza almamızı ve köklenmemizi sağlar. Dünyanın yaşam enerjisi ile birleşmemizde büyük rol oynar. Adrenal bezleri etkiler. Kemik, kan, bağışıklık sistemi, cilt, vücutta saç ve tırnakların büyümesi, bacaklar, prostat, bağırsaklara enerji akışı sağlar.


Düzgün çalışmaması halinde kilo problemleri, hemoroid, kabızlık, siyatik, artrit, ayak ve diz problemlerine neden olur.


Psikolojik yönlerine bakıldığında ise; yorgunluk, obezite, aşırı ilgisizlik, biriktirme eğilimi, materyalizm, değişim korkusu ve her türlü güvenliğe bağımlılık etkileri olur.


2. ÇAKRA - SAKRAL ÇAKRA- SVADHİSTANA: Mesane bölgesinde bulunur. Göbeğin üç parmak altında bulunmaktadır. arzu, zevk, cinsellik, üreme ve duyguları yönetir.


Rahim, cinsel organlar, böbrekler, mesane, dolaşım sistemi, prostat ve kalın bağırsağa enerji taşır. Düzgün çalışmaması halinde cinsel isteksizlik, üreme organlarının bozuklukları, iktidarsızlık, soğukluk, rahim, böbrek veya mesane sorunlarına yol açar.


Psikolojik faktörlere bakıldığında ise; zevk bağımlılığı, obsesif bağlanma, manipülasyon, sosyal uyumsuzluk, seks korkusu, isteksizlik, tutku, duygusal uyarılma gibi sorunlar yaratabilir.


3. ÇAKRA - SOLAR PLEKSUS - MANİPURA: Göbeğin üç parmak üstünde bulunur. İrade, güç, ısrar, özsaygı ve sorumluluk duyguları buradan yönetilir. Pankreas ve adrenal bezlere bağlıdır.


Sindirim sistemi, mide, karaciğer, safra kesesi, böbrekler, pankreas, dalak, ince bağırsak, kaslar, solunum sistemi ve diyafram, sempatik sinir sistemine enerji akışı sağlar. Bu çakranı düzgün çalışmaması durumunda; ülser, diyabet, hipoglisemi, sindirim problemleri, artrit, kolon problemleri, anoreksi, mide ve karaciğer problemlerine yol açar.


Psikolojik olarak ise, saldırganlık, kontrol, başkalarını suçlama, kibir, güç arzusu, aşırı hırs ve rekabetçilik, enerji eksikliği, kendini takdir etmeme, tembellik, korku, duygusal ve fiziksel pasiflik sorunlarına yol açabilir.


4. ÇAKRA- KALP ÇAKRASI - ANAHİTA: Kalp ve kalbin olduğu bölgede bulunur. Timüs bezi üzerinde yer alır ve beraber çalışır. Akciğerler, kalp, kalp zarı, kollar, avuç içi ve solunum sistemine enerji akışı sağlar.


Düzgün çalışmaması durumunda Astım, yüksek tansiyon, kalp ve akciğer hastalıkları, meme bezleri, kollar ve dolaşım sistemi problemleri oluşabilir.


Psikolojik olarak bakıldığında ise; kıskançlık, karşılıklı bağımlılık, zayıf ilişkiler, aşırı fedakarlık, takıntı, kötülük, nefret, aşırı yargılama, antisosyal tutum, izolasyon, utangaçlık, eleştirel yargı, hoşgörüsüzlük, yalnızlık, depresyon, yakınlık ve kişisel ilişkilerden korkma, narsizm, sert ve nefret dolu olma gibi sorunlara yol açabilir.


5. ÇAKRA - BOĞAZ ÇAKRASI - VİŞUDDHA: Boynun alt bölgesinde bulunur. Sözlü iletişim, yaratıcılık ve kendini ifade etme ile ilgilidir. Tiroid ve paratiroid bezleri ile bağlantısı bulunur. Gırtlak, soluk borusu, akciğerlerin üst yarısı, boyun, omuzlar, kollar, ses telleri, ses organları, dişler, diş etleri, çene ve kulaklara enerji akışı sağlar.


Düzgün çalışmaması durumunda; boğaz ağrısı, boyun tutulması, soğuk algınlığı, tiroid sorunları, işitme sorunları, bademcik iltihabı, ağız ülseri, diş eti iltihabı, larenjit, lenf bezi enfeksiyonları, boyun ve omuz ağrıları, kulak enfeksiyonları sorunları oluşabilir.


Psikolojik olarak bakıldığında ise; aşırı sözlü iletişim, dinleyememe, tartışmaların kesintiye uğraması, tartışmaların abartılı uzatılması, kekemelik, konuşma korkusu, çok düşük ses ile konuşma, duyguları kelimelerle ifade etme zorluğu, ritim duygusu ve ses tonu eksikliği gibi sorunlara neden olabilir.


6. ÇAKRA - ÜÇÜNCÜ GÖZ ÇAKRASI - AJNA: Kaşların arasındaki orta bölgede bulunur. Zihinsel gücün merkezidir. Görme, sezgi ve kişinin kendi hayatını net bir şekilde görme yeteneği sağlar. Aklın zihinsel enerjisini kullanmaya izin verir. Hipofiz ve epifiz bezi ile bağlantılıdır.


Beyin, gözler, kulaklar, sinir sistemi, burun, sinüsler, yüz bölgelerine enerji akışı sağlar. Körlük, baş ağrısı, kabuslar, yorgun gözler, bulanık görme, göz, kulak, burun, sinüs problemleri, beyin rahatsızlıkları, nörolojik problemler, omurga problemleri, öğrenememe sorunları buradan kaynaklanır.


Psikolojik olarak bakıldığında ise; halüsinasyonlar, kabuslar, obsesyonlar, sanrılar, konsantrasyon güçlüğü, baş ağrıları, zayıf hafıza ve görme, duyarsızlık, hayal gücü eksikliği, zor görselleştirme, rüyaları hatırlamama, inkar ve reddetme gibi sorunlara yol açabilir.


7. ÇAKRA- TEPE ÇAKRASI- SAHASRARA: Başın üstünde bulunur. Yukarıdan bilgi akışını sağlar. Tanrı ile bağlantı da denir. Anlama, farkındalık, sonsuz anlamlar için manevi arama, ruhun uyanışı, manevi aydınlanma, bilgelik ve bilgiyi deneyimleme konularında önemlidir.


Fiziksel olarak bakıldığında vücutta bulunan fazla enerjinin atılmasını sağlar. Serebral korteks ve merkezi sinir sistemi ile çalışır. Düzgün çalışmaması halinde; depresyon, yabancılaşma, kafa karışıklığı, ilgisizlik, öğrenememe, hafıza kaybı, kronik yorgunluk ve migrene neden olabilir.


Psikolojik olarak bakıldığında ise; aşırı entelektüelleşme, manevi bağımlılık, kafa karışıklığı, yaratılışı inkar etme, hayatın manevi yönünü alamama, sadece endişelere ve maddi problemlere odaklanma, ıstırap çekme gibi sorunlara yol açabilir.


Son Yazılar

Hepsini Gör
Yazı: Blog2 Post
bottom of page