top of page
Image by Sangharsh Lohakare

Chutta Blok

Gazlar+Fotonlar = Chutta Frekansları

 

Wikipedia'ya göre “Atmosfer, Dünya'nın veya diğer gök cisimlerinin hava veya diğer gazlar ile kaplanması anlamına gelir. Gezegenimizin atmosferi pratik olarak %100 gaz halindedir.”

 

İnsan vücudu neyden yapılmıştır? Vücudumuzun ana bileşenleri protein, yağ ve karbonhidratlardır. Ayrıca, periyodik tablo 100'den fazla kimyasal element içermesine rağmen, %94'ü üç elementten oluşur: oksijen (%61), karbon (%23) ve hidrojen (%10). Bu şekilde insan vücudunun da gazlardan oluştuğunu görüyoruz.

 

Gaza ek olarak, Dünya'nın atmosferinde foton adı verilen güneş kaynaklı hafif parçacıklar bulunur. Ayrıca wikipedia'dan “Fotonlar elektromanyetik etkileşimlere katılır; tüm ışık formları (sadece görünür değil) fotonlardan oluşur. Fotonun kalan kütlesi sıfırdır; dolayısıyla herhangi bir etkileşim olmadığında fotonun hızı (ışık hızı) tüm referans sistemlerinde aynıdır. Foton emildiğinde enerji, momentum ve kinetik momenti maddeye iletir. Tüm temel parçacıklar gibi, fotonlar da hem parçacık hem de dalga özelliklerine sahiptir - dalga-parçacık ikiliğini sunarlar - genellikle madde ile etkileşime girdiklerinde fotonların ağırlıklı olarak parçacıklar gibi davrandıklarını ve serbest yayılma sırasında dalgalar gibi davrandıklarını düşünürler.

 

Parapsikolojik yeteneklere sahip olan Vladimir Petrov, frekanslarla ilgili bilgileri enerjik olarak okudu, frekansların neden olduğu tepkiyi enerji alanı (aura) ile etkileşimini  hissetti ve bu frekansları pratik bir şekilde uygulamanın yollarını fark etti.

 

Aslında fotonlar çok bilgilendirici değildir, temel bilgileri gazlar sağlar. Bizim durumumuzda gazlar (bilgilendirici) taşıyıcılardır ve fotonlar ise gazlara hayat veren saf enerjidir. Gazlara gelince, yanma nedeniyle atmosfere duman salan, ömrü boyunca ağacın biriktirdiği bilgilerle milyarlarca gaz dolduran ahşabı örnek verebiliriz. Ancak, Kozmik Enerji frekansları (üç bloğun: Buddha, Magic, Magister) ve Chutta Bloğunun frekanslarını karşılaştırırsak, ilki daha bilgilendirici ve ikincisi daha enerjik, yani enerji-bilgi içeriği açısından, enerji bilgiden üstün olduğunu görürüz. 

 

Chutta frekansları hastalıkların tedavisinde, en şiddetli vakalar dahil olmak üzere vücudun hemen hemen her hastalığını ve işlev bozukluğunu daha yumuşak ve hızlı bir şekilde şifalandırır. Frekanslar patojenik titreşimleri yakarak, moleküler bağları kırar ve yenisini oluştururlar. 

 

Yukarıdaki durumlara bakarak Chutta Frekanslarının güneş ve karasal kaynaklı enerji ve bilgi frekanslarından oluşan bir bilgi sistemi olan Kozmik Enerji’nin ayrılmaz bir parçası olduğu sonucuna varabiliriz. Uygulayıcının zihinsel gücü nedeniyle bu enerjileri uygulamak, yönetmek ve kullanmak için belirli yöntem ve teknikler, neredeyse insan faaliyetinin her alanında çeşitli görevleri ve hedefleri çözmek için etkili bir şekilde kullanılabilir. 

 

Chutta çok yüksek frekanslı bir bloktur. Yaklaşık olarak 850 adet frekans blok halinde çalışmaktadır. V.A. Petrov Chutta bloğunun bilgisinin gezegenin yükselişi ve geçişi için gerekli olduğunu ve gerekli zamanda aktif olduğunu belirmiştir. 

 

* Bu bölümde kaynakça olarak Petrov’un öğrencisi Sayın Veaceslav Gurschi’nin yazılarından alıntılanma yapılmıştır.

Chutta Blok: News
Kozmik Enerji Zoroastrism

Zoroastrism Egregoru

Kozmik Enerji Seansları

Bireysel Çalışmalar Nasıl Olur?

Kozmik Enerji Eğitimleri

Kozmik Enerji Seminerleri Nasıl Olur?

Chutta Blok: Hizmetler
bottom of page