top of page

Zoroastrism Egregoru

Zoroastrism Egregor’unun Frekansları antik çağlardan gelen en güçlü manevi uygulamaları barındırmaktadır. Bu enerji-bilgi frekanslarının kullanımı nispeten daha kısa bir süre içinde, yaşamdaki birçok durumu faydalı ve elverişli bir şekilde değiştirmemize izin verir. Buradaki frekanslar din olan Zoroastrism ile karıştırılmamalıdır. Bunun yerine daha çok uygulanan bir teknik olarak ele alınmalıdır. 

 

Kozmik Enerji frekanslarını askeri terminolojiye göre taktik silahlar olarak adlandırırsak, Zoroastrism frekanslarını daha çok stratejik silahlar olarak adlandırabiliriz. Zoroastrism frekansları daha çok yaşamda pozitif olaylar oluşturmak, arzuları yerine getirmek, iş hedeflerine ulaşmak, aile içerisinde faydalı maddi ve manevi refah sağlamak gibi büyük ölçekli hedefler için kullanılmaktadır. Aşağıda belirtilen frekansların açıklamaları seminerlerde daha detaylı olarak açıklanmakta ve hangi durumlarda hangilerinin kullanıldığı belirtilmektedir. 

 

Mitra

Choumo Mutluluk Tanrıçası

Choubbi Suların Tanrıçası

Mitrich Savaş Tanrısı

Nachid, Anahita Aşk Tanrıçası

Ijedine

Mach Ay

Deen

Eshma Müstehcenlik Ruhu

Sraoush Ölüye Tapınma

Achriman Kötülük Tanrısı

ateş
Zoroastrism Egregoru: News
Kozmik Enerji Seansları

Bireysel Çalışmalar Nasıl Olur?

Kozmik Enerji Eğitimleri

Kozmik Enerji Seminerleri Nasıl Olur?

Zoroastrism Egregoru: Hizmetler
bottom of page